Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên_GV phụ trách buổi Seminar_13h30-Thứ Tư ngày 12/4/2023

Cập nhật 11/04/2023 - 05:42:47 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đã đăng ký tham dự buổi hướng nghiệp tại Trường do Công ty TPS Software trình bày vào 13h30 - Thứ Tư ngày 12/4/2023  tại Hội trường A - xem danh sách giáo viên phụ trách đính kèm dưới đây (Có thay đổi so với danh sách post vào ngày 29/3/2023)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật