Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 3: V/v thực hiện môn học "Seminar nghề nghiệp" của bậc Đại học D20_TH và các khoá trước học lại

Cập nhật 03/04/2023 - 10:22:07 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên tham gia môn học "Seminar nghề nghiệp" tiếp tục theo dõi Thông báo số 3 của Khoa tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật