Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 2 về việc thực hiện môn học Seminar nghề nghiệp của bậc Đại học

Cập nhật 17/03/2023 - 04:45:03 PM (GMT+7)

Sinh viên đã và đang đăng ký thực hiện môn "Seminar nghề nghiệp" xem thông báo số 2 dưới đây nhé


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật