Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 1: V/v đăng ký môn Seminar nghề nghiệp của bậc Đại học khoá 2020 + Liên thông và các khoá trước học lại

Cập nhật 07/03/2023 - 09:55:19 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên Đại học khoá 2020 + Liên thông và các khoá trước học lại xem thông tin v/v thực hiện môn học Seminar nghề nghiệp theo thông báo này.

Lưu ý: các bạn cần kiểm tra trong file "DS_GOC_PDT_Kiểm dò" xem mình đã đăng ký môn học với P.Đào tạo chưa. Nếu không có tên trong file này thì các bạn cần liên hệ ngay với P. Đào tạo để bổ sung ĐKMH rồi mới đăng ký theo đường Link trong Thông báo số 1 của Khoa nhé


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật