Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo: Danh sách SV_GV hướng dẫn + Lịch gặp GV hướng dẫn môn Thực tập tốt nghiệp-Bậc Đại học 2019 và khoá cũ học lại

Cập nhật 22/02/2023 - 09:12:54 AM (GMT+7)

Các bạn SV xem Danh sách SV_GV hướng dẫn và Lịch gặp GV hướng dẫn môn Thực tập tốt nghiệp dưới đây nhé.

Những trường hợp ở cột ghi chú có ghi "Không đăng ký môn học với P.ĐT" thì phải liên hệ với phòng Đào tạo để thực hiện việc đăng ký môn học.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật