Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách SV đăng ký môn TTTN (theo thông báo của Khoa ngày 31/01/2023)

Cập nhật 20/02/2023 - 11:38:26 AM (GMT+7)

Các bạn SV đã đăng ký môn TTTN theo thông báo của Khoa xem danh sách tổng hợp dưới đây. 
Lịch gặp GV hướng dẫn và Danh sách SV theo GV hướng dẫn sẽ thông báo vào ngày 23/02/2023. Các bạn thường xuyên theo dõi để biết thông tin nhé.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật