Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Thông báo

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 1/2023 - ĐH Công Nghệ Sài Gòn, Khoa Công Nghệ Thông Tin

Cập nhật 22/12/2022 - 05:46:56 PM (GMT+7)

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 39 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 1/2023):

 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 15/02/2023, hồ sơ bao gồm:

  1. CV tiếng Anh
  2. Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  3. Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật