Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Thông báo

Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 38 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 10/2022)

Cập nhật 11/10/2022 - 03:50:33 PM (GMT+7)

Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 38 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 10/2022)
Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 31/10/2022, hồ sơ bao gồm:
- CV tiếng Anh
- Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
- Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật