Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Thông báo

CƠ HỘI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FRONT-END DEV/BACK-END DEV/QC/RnD/DATA VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI WEAI

Cập nhật 22/07/2022 - 12:38:26 AM (GMT+7)

Công ty Cổ phần Công nghệ - Giáo dục WeAI thông báo Chương trình ĐÀO TẠO FRONT-END DEV/BACK-END DEV/QC/RnD/DATA và cơ hội nghề nghiệp tại WeAI.

Đây là chương trình training nhằm đào tạo và tìm kiếm các bạn sinh viên cần kinh nghiệm thực chiến và có thể đi làm Part-time/Full-time tại Công ty.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật