Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên tham gia môn "Seminar nghề nghiệp" & "Kiến tập doanh nghiệp"- Hướng nghiệp tại trường - Cty YOOT trình bày - 9h00 thứ Sáu ngày 20/5/2022

Cập nhật 18/05/2022 - 10:00:35 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đã đăng ký môn học "Seminar nghề nghiệp" & "Kiến tập doanh nghiệp" xem danh sách đính kèm.
Có mặt tại Hội trường B trước 8h30 thứ Sáu ngày 20/5/2022 để điểm danh.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật