Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v đăng ký các Đồ án trong HK1 (2020_2021) của Cao đẳng 2018 + Đại học 2017 và SV các khóa trước làm lại

Cập nhật 08/09/2020 - 10:49:14 AM (GMT+7)

Sinh viên theo dõi thông tin và thực hiện việc đăng ký các Đồ án theo các thông báo dưới đây nhé


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật