Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 2: V/v thực hiện môn học "Seminar nghề nghiệp" của bậc Đại học và "Kiến tập doanh nghiệp" của bậc Cao đẳng

Cập nhật 15/06/2020 - 02:46:01 PM (GMT+7)

Mời các bạn sinh viên xem thông báo v/v chuẩn bị cho môn học  "Seminar nghề nghiệp" và "Kiến tập doanh nghiệp"


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật