Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Sự Kiện

Công bố kết quả tuần 2 Cuộc thi ảnh & video "Ấn tượng STU 2023"

Công bố kết quả tuần 2 Cuộc thi ảnh & video
  • Ngày 03/06/2023
  • phòng Truyền hình - Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả tuần 2 Cuộc thi ảnh & video "Ấn tượng STU 2023"

Thời gian: 16g00 ngày 27/5/2023

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan