Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Giới thiệu khoa

Sứ mạng, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục của Khoa CNTT

Cập nhật 16/02/2018 - 12:13:50 AM (GMT+7)

 

Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực ngành CNTT có chất lượng nghề nghiệp tốt, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

 

Triết lý giáo dục

Chất lượng – Trách nhiệm – Đạo đức – Hợp tác