Mã Trường

Mã Trường
photo-214

Nhân Sự

ThS. Hoàng Ngọc Khải

ThS. Hoàng Ngọc Khải

Trưởng ban

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử và Quản lý Giáo dục
 • Đơn Vị: Ban Thanh tra
 • Email: khai.hoangngoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng dạy
  • Quản lý giáo dục
  • Giảng dạy trong nhà trường Quân đội
  Nghiên cứu khoa học
  • Cải tiến khí tài, trang bị trên tàu Hải quân
  • Chế tạo, các mô hình, mô phỏng phục vụ đào tạo huấn luyện trong nhà trường Quân sự
  Thực Tế
  • Công tác đào tạo
  • Quân sự (Hải quân)
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học viện quản lý giáo dục 
  • Học viện Hải quân Liên bang Nga
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự