Mã Trường

Mã Trường
photo-214

Nhân Sự

Trần Văn Chử

Trần Văn Chử

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Trung cấp Chính trị
 • Lĩnh Vực: Vũ khí dưới nước (hải quân)
 • Đơn Vị: Ban Thanh tra
 • Email:

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giảng dạy ngành Vũ khí dưới nước (hải quân).
  • Giảng dạy Quốc phòng – An ninh.
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học đại cương (chương trình 5).
  • Trung cấp Quân sự.
  • Trung cấp Chính trị.