Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Y tế học đường - Đánh giá thể lực

Thông báo về việc tổ chức thực hiện đánh giá thể lực đợt 2 năm học 2019-2020

Cập nhật 13/06/2020 - 11:03:56 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về việc đánh giá xếp loại thể lực của HSSV Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, ban hành kèm quyết định số 27/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Căn cứ vào kết quả đánh giá thể lực đợt 1 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo tổ chức thực hiện đánh giá thể lực đợt 2 đối với sinh viên chưa đạt ở đợt 1, sinh viên được miễn đợt 1 phải thực hiện đợt 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ 7 Ngày 20 tháng 06 năm 2020.

2. Lịch đánh giá:

- Khoa Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Design, Công nghệ thông tin: Từ 08h00 đến 11h00.

- Khoa Kỹ thuật công trình, Công nghệ thực phẩm, Điện - Điện tử: Từ 13h30 đến 16h00.

3. Địa điểm: Khu vực sân trường - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

* Lưu ý: Sinh viên chưa đạt kết quả đánh giá thể lực năm học 2019-2020 nếu không thực hiện đánh giá thể lực lần 2 sẽ chịu xử lý theo Chương V điều 24 mục 1 khoản b - Quy chế về việc đánh giá xếp loại thể lực của HSSV trường.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật