Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo kết quả dự kiến đánh giá thể lực năm học 2022-2023

Cập nhật 12/06/2023 - 09:54:30 AM (GMT+7)

Căn cứ kế hoạch số 38/KH-DSG-CTSV ngày 08/05/2023 về việc tổ chức thực hiện đánh giá thể lực sinh viên năm học 2022-2023; 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Đánh giá thể lực dự kiến của sinh viên năm học 2022 - 2023 như sau:

- Sinh viên xem kết quả dự kiến Đánh giá thể lực năm học 2022 - 2023 tại danh sách bên dưới hoặc tại:

  + Fanpage phòng Công tác Sinh viên;

  + Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn

- Các trường hợp khiếu nại hoặc thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) từ ngày 12/06/2022 đến hết ngày 23/06/2023 để được giải quyết.

- Phòng Công tác Sinh viên sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn.

DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ KIẾN SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật