Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện đánh giá thể lực đợt 2 năm học 2022 - 2023

Cập nhật 24/08/2023 - 04:49:45 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực của HSSV Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ vào kết quả đánh giá thể lực đợt 1 năm học 2022 – 2023;

Nhà trường thông báo tổ chức thực hiện đánh giá thể lực đợt 2 đối với Sinh viên chưa đạt ở đợt 1, sinh viên được miễn đợt 1 phải thực hiện đợt 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian:  thứ 4 ngày 06 tháng 09 năm 2023

a. Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 dành cho Sinh viên các Khoa: Quản trị kinh doanh, Design, Công nghệ thông tin khoá D21, D22.

b. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 dành cho sinh viên các Khoa: Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ thực phầm, Kỹ thuật công trình, Công nghệ thông tin khoá D20.

2. Địa điểm: Khu vực sân Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

*Lưu ý: Sinh viên chưa đạt kết quả đánh giá thể lực năm học 2022 – 2023 nếu không tham gia thực hiện đánh giá thể lực lần 2 sẽ chịu xử lý theo Chương V điều 24 mục 1 khoản b - Quy chế về việc đánh giá xếp loại thể lực của HSSV Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Danh sách sinh viên không thực hiện và chưa đạt lần 1 đánh giá thể lực: Sinh viên xem tại link bên dưới

https://bit.ly/KET_QUA_DANH_GIA_THE_LUC_LAN_1_NAM_HOC_2022_2023

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập thông tin, đôn đốc, nhắc nhở Sinh viên của khoa thực hiện tốt thông báo này./.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật