Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Tạm ngưng hoạt động căn tin Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn để điều chỉnh, bổ sung hệ thống

Cập nhật 07/05/2024 - 12:36:26 AM (GMT+7)

Từ ngày 07/05/2024 căn tin Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tạm ngưng hoạt động, đến ngày 15/05/2024 căn tin hoạt động trở lại. Xem chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật