Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Tạm ngưng sử dụng 03 thang máy để phục vụ kiểm định thang máy

Cập nhật 18/06/2024 - 01:35:52 AM (GMT+7)

Ngày 07/06/2024 Nhà trường đã tiến hành kiểm định lần 1 đối với 03 thang máy, nhưng do chưa đạt yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn của Quy trình kiểm định thang máy của cơ quan nhà nước.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định, từ ngày 18/06/2024, Nhà trường thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và sinh viên STU tạm ngưng sử dụng 03 thang máy để kiểm định lần 2. Xem chi tiết thông báo


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật