Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Hoạt động của căn tin Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 01/04/2024 - 05:43:13 PM (GMT+7)

Căn tin Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sau khi qui hoạch và tiến hành xây dựng, đến nay căn tin đã hoàn thiện và chính thức hoạt động. Xem chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật