Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v thực hiện các công tác phòng ngừa dịch COVID-19

Cập nhật 05/05/2021 - 09:31:11 AM (GMT+7)

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa dịch COVID-19 đang trong tình hình diễn biến phức tạp với nguy cơ bùng phát cao. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên cần thực hiện nghiêm quy trình phòng ngừa dịch COVID-19 trước khi vào trường giảng dạy và học tập. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật