Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Khám sức khỏe định kỳ cho GV, CB-NV cơ hữu năm 2020

Cập nhật 13/11/2020 - 09:37:09 AM (GMT+7)

Căn cứ vào kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ hữu năm 2020, Nhà trường tổ chức và thông báo thời gian, địa điềm khám sức khỏe chi tiết như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật