Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Khám sức khoẻ định kỳ đối với CB, GV, NV cơ hữu năm 2023

Cập nhật 25/10/2023 - 10:09:37 PM (GMT+7)

Căn cứ vào kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ hữu năm 2023, Nhà trường tổ chức và thông báo thời gian, địa điểm khám sức khỏe chi tiết như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật