Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Hoạt động của Nhà trường trong 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Cập nhật 08/07/2021 - 04:24:47 AM (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 0h ngày 09/07/2021. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật