Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Cập nhật 09/09/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)
Số hiệu  36/2009/QH12
Cơ quan ban hành:  Quốc Hội
Loại văn bản Luật
Người ký: Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/06/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2010

Tài liệu đính kèm:luat sua doi so huu tri tue.doc