Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

KS. Nguyễn Thanh Sơn

KS. Nguyễn Thanh Sơn

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Công nghệ Thông tin
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: son.nguyenthanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   
  Thực Tế
  • Chuyên viên phòng QLKH&SĐH - STU.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Thông tin - STU.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật