Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng

Thông báo Học bổng chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2023 - 2025

Cập nhật 13/04/2023 - 10:58:57 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1901/2023/CV-FUV-FSPPM của trường Đại học Fulbright Việt Nam về việc thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2023 – 2025 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về chương trình học bổng.
   a. Chuyên ngành phân tích chính sách.
     -  Đối tượng tuyển sinh:
        + Nhóm 1: Cán bộ đến từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ từ Trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập.
        + Nhóm 2: Cán bộ đến từ doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước); các tổ chức xã hội; cơ quan báo chí và truyền thông; giảng viên, cán bộ từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân; sinh viên mới tốt nghiệp.
        + Nhóm 3: Cán bộ làm việc trong các cơ quan của Nhà nước Lào, có quốc tịch Lào.
    - Số lượng tuyển sinh: 30 học viên.
    - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
    - Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung toàn thời gian trong 9 tháng, tập trung bán thời gian trong 6 tháng. Tổng thời gian chương trình: 15 tháng.
    b. Chuyên ngành lãnh đạo và quản lý.
     - Đối tượng tuyển sinh: Hướng tới các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. 
     - Số lượng tuyển sinh: 50 học viên.
      - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
     - Hình thức và thời gian đào tạo: Bán thời gian trong 18 tháng.
 2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển.
    - Đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trang web: https://fsppm.fulbright.edu.vn/don-du-tuyen/ 
    Hồ sơ gồm:
       + Đơn đăng ký trực tuyến (theo mẫu).
       + Bài tiểu luận được thực hiện bằng tiếng Anh/ tiếng Việt.
      + Ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm).
      + Bản quét (scan, không cần công chứng) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học nếu có). Các văn bằng và chứng chỉ khác (nếu có).
     + Chứng chỉ tiếng Anh có thời hạn trong 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển).
    -  Hạn cuối đăng ký dự tuyển trực tuyến đến hết ngày 27/8/2023.
   3.Địa điểm học: Trường Chính sách công và Quản lý thuộc Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cơ sở Phú Mỹ Hưng (105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM).
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 1901/2023/CV-FUV-FSPPM của trường Đại học Fulbright Việt Nam (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật