Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo lịch sinh hoạt Tuần SHCD giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024 (Đối với sinh viên khoá 2020, 2021, 2022 và các khoá học lại)

Cập nhật 24/08/2023 - 08:58:49 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-DSG-CTSV ngày 14/8/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo nội dung chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 09/9/2023.

2. Đối tượng: Tất cả sinh viên Đại học khóa 2020, 2021, 2022 bao gồm các sinh viên khoá trước học lại.

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.

4. Nội dung:

a. Chuyên đề trực tiếp tại trường:

- Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa; Sinh hoạt cùng Cố vấn học tập

- Chuyên đề “Ai chọn Ai?”

- Phổ biến một số quy định của Nhà trường đối với sinh viên

- Công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ

- Công tác đánh giá thể lực lần 2 đối với sinh viên chưa đạt

- Phổ biến kiểm tra đánh giá cuối đợt sinh hoạt, triển khai đánh giá điểm rèn luyện online

b. Chuyên đề trực tuyến (online):

- Chuyên đề “Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam”

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Chuyên đề “Thanh xuân rực rỡ thời đại học”

Lịch học tổng quát Tuần SHCD - SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024

5. Thời khóa biểu cụ thể cho từng lớp: Xem chi tiết tại Văn phòng các khoa và website sau ngày 22/8/2023

LỊCH SINH HOẠT CHI TIẾT THEO TỪNG KHOA:

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Công nghệ thông tin khoá 2022 nhóm 1 (TH01 - TH08): Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Công nghệ thông tin khoá 2022 nhóm 2 (TH09 - TH15): Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Công nghệ thông tin khoá 2020, 2021 nhóm 1 (TH01 - TH04): Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Công nghệ thông tin khoá 2021 nhóm 2 (TH05 - TH14): Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh khoá 2020Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh khoá 2021Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh khoá 2022Sinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa Kỹ thuật công trìnhSinh viên xem chi tiết tại đây

Khoa DesignSinh viên xem chi tiết tại đây

6. Lưu ý

- Sinh viên tham dự đầy đủ và làm bài thu hoạch để được công nhận hoàn thành chương trình "Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên" năm học 2023 - 2024.

- Sinh viên không tham gia học đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của trường.

7. Nội quy Tuần SHCD - SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024:

a. Đi học đúng giờ, theo đúng lịch phân bổ, không tự ý đổi giờ, đổi ngày học; học đúng và đủ số buổi học theo lịch được phân cho từng lớp, đối với chuyên đề tổ chức trực tuyến đăng nhập trước từ 5-10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học trực tuyến bắt đầu.

b. Nghiêm túc, giữ trật tự, không làm việc riêng (nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại, máy vi tính, đọc báo, học các môn khác…) trong giờ học; không đưa người ngoài vào lớp; giữ gìn vệ sinh lớp học, bảo vệ và giữ gìn các tài sản của trường.

c. Tôn trọng, lễ phép với giảng viên và các cán bộ nhân viên của trường.

d. Khi tham gia các chuyên đề trực tuyến, đề nghị sinh viên tôn trọng, lễ phép với giảng viên, báo cáo viên; ứng xử văn minh, tương tác tích cực; sinh viên không bình luận những nội dung khiếm nhã hay những nội dung không liên quan đến chuyên đề.

e. Thực hiện nghiêm túc việc điểm danh trong các buổi học.

f. Làm bài thu hoạch theo lịch được phân cho lớp. Sinh viên không tham gia đầy đủ các buổi học hoặc vi phạm nội quy lớp học, tùy mức độ sẽ bị trừ từ 25% - 50% điểm bài thu hoạch.

- Các sinh viên có kết quả làm bài thu hoạch không đạt (bao gồm không tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên”) sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện đồng thời sinh viên phải tham gia học lại và kiểm tra lại.

- Kết quả làm bài thu hoạch (sau khi học lại) không đạt hoặc không tham gia học lại theo quy định, sinh viên sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2023 – 2024.

- Sinh viên vi phạm các quy định trên bị xử lý kỷ luật theo quy định của trường. Đối với các vấn đề phát sinh, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp thường trực Ban tổ chức lớp học (Phòng Công tác Sinh viên – Phòng A.406) để giải quyết.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật