Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo về việc tổ chức "Tuần lễ tuyển dụng trực tuyến 2022" dành cho Sinh viên

Cập nhật 14/11/2022 - 07:08:58 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình “Tuần lễ tuyển dụng trực tuyến 2022” dành cho sinh viên

1. Thời gian và địa điểm:

  - Thời gian:  Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 19/11/2022.

 - Địa điểm: Trực tuyến trên Website: stu.edu.vn, trang Fanpage Thông Tin Tuyển Dụng_P.CTSV_STU và trang Fanpage Phòng Công tác Sinh viên – ĐH Công nghệ Sài Gòn

2. Đối tượng sinh viên:

  - Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoá 2018.

  - Sinh viên năm cuối khoá 2019.

  - Sinh viên cần việc làm part-time, sinh viên thực tập.

3. Các hoạt động chính:

  - Chương trình tuyển dụng trực tuyến cho sinh viên từ ngày 15/11 đến 19/11/2022:  

 - Các thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Website: stu.edu.vnFanpage Thông Tin Tuyển Dụng_P.CTSV_STU & Fanpage Phòng Công tác Sinh viên – ĐH Công nghệ Sài Gòn.

  - Sinh viên xem thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ online tại link:

 https://bit.ly/TONG_HOP_THONG_TIN_TUYEN_DUNG_TRUC_TUYEN_2022 (Link sẽ được mở từ ngày 15/11/2022).

4. Hồ sơ xin việc:

  - Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp: cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin việc online (bản scan file pdf) bao gồm: CV xin việc, Bảng điểm có xác nhận của Nhà trường, giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu có).

  - Đối với sinh viên làm việc part-time, sinh viên thực tập: cần chuẩn bị 1 bộ CV hoặc đăng ký tại link ứng tuyển online của các doanh nghiệp.

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                                              PGS. TS. Cao Hào Thi


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật