Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thưởng điểm đối với sinh viên tham gia cuộc thi "Nghiên cứu khoa học"

Cập nhật 17/08/2022 - 12:35:21 PM (GMT+7)

Ngày 15/8/2022 Nhà trường đã ban hành Quyết định số 267-22/QĐ-DSG-ĐT về việc khen thưởng điểm đối với sinh viên tham gia cuộc thi "Nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm 2022". Theo đó, các sinh viên đạt giải cao được cộng 0,5; 0,75; 1,0 và 1,5 vào điểm bảo vệ Đồ án/ Khóa luận. 

Chi tiết quyết định:

Phòng QLKH&SĐH


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật