Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo V/v Tổ chức webinar chuyên đề “Kỹ năng viết Email hiệu quả”

Cập nhật 15/03/2022 - 12:12:45 PM (GMT+7)

Căn cứ kế hoạch số 12/KH-DSG-CTSV ngày 07/03/2022 về việc tổ chức webinar “Kỹ năng viết Email hiệu quả”, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc tổ chức như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian:  Từ 8h45 – 11h00 Thứ năm ngày 31/03/2022
 • Hình thức triển khai: Thực hiện online qua phần mềm Zoom (ID và mật khẩu sẽ được gửi Email cho sinh viên khi đăng kí tham gia).
 1. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
 2. Nội dung:
 • Chuyên đề “Kỹ năng viết Email hiệu quả”.
 1. Đăng ký tham gia:
 • Sinh viên đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 24/03/2022.
 • Sinh viên đăng ký trực tiếp tại link: https://bit.ly/PHIEU_DANG_KY_THAM_GIA_WEBINAR
 • Số lượng: 300 sinh viên
 • Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh Viên (Phòng A406) hoặc gửi email đến địa chỉ ctsv@stu.edu.vn để được hỗ trợ.

 Lưu ý:

 • Mỗi sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 01 điểm rèn luyện vào học kỳ 2 năm học 2021-2022. 
 • May be an image of text that says "SAIGON UNIVERSITY STU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN WEBINAR KỸ NĂNG VIẾT EMAIL HIỆU QUẢ THỜI GIAN DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH 8h45 lihoo ngày 31/03/2022 Diễn giả khách mời: Anh Lê Tuấn Anh Quản lí chuyên môn hướng nghiệp tại Top CV Trực tuyến qua Zoom Meeting Phát trực tiếp qua FB Phòng Công Tác Sinh Viên- Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn Mỗi sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 01 điểm rèn luyện vào học kỳ học Sinh viên đăng ký theo mã QR đến hết ngày 24/03/2022"

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật