Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo về việc phương thức tổ chức giảng dạy khi cán bộ giảng dạy, sinh viên của lớp học bị nhiễm bệnh Covid-19 (F0)

Cập nhật 25/02/2022 - 04:25:59 PM (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ giảng dạy ( CBGD) và sinh viên có thể bị nhiễm bệnh Covid-19 trong thời gian dạy - học, phải cách ly y tế, không thể đến lớp và mất tiết học. Điều này làm gián đoạn việc dạy - học trực tiếp trên lớp của CBGD và sinh viên làm ảnh hướng đến kế hoạch đào tạo.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật