Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đạt thứ hạng cao năm 2021

Cập nhật 22/02/2022 - 05:56:12 PM (GMT+7)

Ngày 14/02/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-DSG-TĐKT v/v Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đạt thứ hạng cao trong năm 2021.

Theo kết quả học tập toàn khóa và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo nhà trường sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho hai mươi (20) bạn sinh viên vì đạt thành tích " Tốt nghiệp thứ hạng cao" trong năm 2021.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật