Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo nộp bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục ra trường đối với sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021

Cập nhật 09/12/2021 - 02:59:28 PM (GMT+7)

Để hoàn tất hồ sơ ra trường cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo đến những Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm học 2020-2021 nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ đối với Nhà trường của các hệ đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng sinh viên:

1.1 Sinh viên có vay vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội:

Sinh viên làm Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng theo mẫu “Giấy cam kết trả nợ”,  Sinh viên download tại:
https://bit.ly/BIEU_MAU_CAM_KET_TRA_NO_NGAN_HANG_CHINH_SACH_XA_HOI

- Sinh viên tải mẫu, thực hiện và nộp giấy có chữ ký về cho Nhà trường.

Danh sách Sinh viên cần nộp “Giấy cam kết trả nợ”Sinh viên xem tại link bên dưới
https://bit.ly/DANH_SACH_SINH_VIEN_NOP_CAM_KET_TRA_NO_TOT_NGHIEP_THANG_122021

1.2 Sinh viên chưa hoàn tất ngày CTXH theo quy định:

- Sinh viên đã nộp hồ sơ online nhưng chưa nộp bản gốc; Sinh viên chưa nộp ngày CTXH ở các đợt tổng hợp trước nộp hồ sơ về cho Nhà trường.

Danh sách tổng hợp ngày CTXH khóa ĐH 2017 và CĐ 2018 tính đến ngày 06/12/2021: Sinh viên xem tại đây.

Danh sách các khóa kéo dài tốt nghiệp tháng 12-2021: Sinh viên xem tại đây.

2. Hình thức nộp hồ sơ:

Tất cả hồ sơ bản chính, sinh viên nộp theo 1 trong 2 phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên - Phòng A406, lầu 4, khu A.

- Hoặc gửi qua đường bưu điện: Phòng Công Tác Sinh viên - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 15/12/2021.

Lưu ý: Nhà trường không nhận bảng scan hoặc file ảnh gửi qua mail.

Những Sinh viên chưa nộp “Giấy cam kết trả nợ” hoặc chưa hoàn thành ngày CTXH theo quy định sẽ chưa nhận được hồ sơ ra trường cho đến khi bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Mọi thắc mắc Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua Fanpage hoặc email: ctsv@stu.edu.vn  hoặc số điện thoại 02862630791 để được hỗ trợ.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật