Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo về việc học lại và làm lại bài thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2021-2022

Cập nhật 06/12/2021 - 05:20:58 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-DSG-CTSV ngày 25/08/2021 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa và kế hoạch số 47/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2021 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khóa năm học 2021-2022.

Căn cứ kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD – SV năm học 2021 - 2022;

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT trong Tuần SHCD – SV đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022 sẽ làm lại bài thu hoạch như sau:

  1. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài Tuần SHCD – SV năm học 2021-2022 sẽ tham gia học lại các chuyên đề; Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn sinh viên học lại theo tài liệu và bài giảng tại cổng thông tin Sinh viên từ ngày 29/11/2021-04/12/2021.
  2. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin sinh viên để xem lại các chuyên đề của Tuần SHCD – SV và làm lại bài thu hoạch tuần SHCD-SV: http://ctsv.stu.edu.vn
    • Đối với SV khóa 2021: Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV đầu khóa.
    • Đối với SV khóa 2019, 2020: Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV giữa khóa.
    • Đối với SV khóa 2018: Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV cuối khóa.
  3. Thời gian mở cổng thông tin: Từ 07h00 ngày 06/12/2021 đến 20h00 ngày 08/12/2021. Sau thời gian trên, cổng thông tin sinh viên sẽ đóng.
  4. Những sinh viên không làm lại bài thu hoạch tuần SHCD sẽ bị xử lý theo nội quy Tuần SHCD năm học 2021-2022.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 hoặc qua email: ctsv@stu.edu.vn  để được hướng dẫn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật