Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Công Tác Giáo Dục

Lớp Học 4 Bài Lý Luận Chính Trị Năm 2020 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Cập nhật 08/06/2020 - 11:30:00 AM (GMT+7)
Lớp Học 4 Bài Lý Luận Chính Trị Năm 2020 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

LỚP HỌC 4 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - HOÀN THIỆN TRI THỨC TRONG MÀU ÁO THANH NIÊN

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho Đoàn viên, Thanh niên trong khuôn khổ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, Đoàn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã triển khai tổ chức lớp học “4 bài lý luận chính trị” vào Chủ nhật ngày 7/6/2020 tại Hội trường B trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn với hơn 600 đoàn viên là sinh viên trường

 

Thầy Phúc báo cáo các chuyên đề của lớp học

Lớp học vinh dự đón tiếp Báo cáo viên Thạc sĩ Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng báo cáo các chuyên đề của lớp học. Thầy Phúc đã truyền đạt cho các bạn Đoàn viên, Thanh niên những bài học quý báu như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam, Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Lớp học 4 bài lý luận chính trị là nội dung nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong chương trình năm 2020 của Đoàn Trường. Nội dung buổi học xoay quanh những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn Đoàn viên sẽ có cơ hội hiểu biết rõ hơn về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị - xã hội hàng đầu dành cho lớp trẻ trong hệ thống chính trị nước ta. Bên cạnh đó, lớp học còn là cơ hội để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn và các bạn Đoàn viên thanh niên, qua đó củng cố niềm tin của thế hệ áo xanh vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Báo cáo viên trao đổi nội dung bài học trực tiếp với học viên của lớp

Đồng chí Phạm Lê Nhật Trung - Bí thư Đoàn trường tặng hoa cảm ơn Báo cáo viên

Kết thúc buổi học, các bạn học viên tham gia đã được hướng dẫn tiến hành làm bài thu hoạch online (từ ngày 7/6/2020 đến ngày 14/6/2020) nhằm phục vụ việc đánh giá kết quả học tập 04 bài lí luận chính trị của mỗi cá nhân. Hy vọng với lớp học bổ ích này, tập thể Đoàn viên trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác học tập và rèn luyện, tích cực nâng cao vai trò của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới – thời kỳ hội nhập với thế giới.

 

 

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật