Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Xây Dựng Đoàn

Kế hoạch "Tổ chức lớp đào tạo Cán bộ nguồn năm 2010"

Cập nhật 04/08/2010 - 02:45:57 AM (GMT+7)
Tạo nguồn cán bộ Đoàn được trang bị bài bản về nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để tăng cường cho cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trong thời gian tới. Từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác cán bộ của Đoàn TNCS thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đoàn TNCS thành phố trong tình hình mới. Xem nội dung kế hoạch.

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

 

1. Đối tượng:

- Đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố tốt nghiệp ra trường năm 2009, 2010. Ưu tiên các trường hợp tốt nghiệp Đại học.

- Cán bộ Đoàn dự nguồn tại các cơ sở Đoàn.

 

2. Số lượng: tối đa là 30 học viên (trong đó số lượng cán bộ tham gia lớp do các quận, huyện Đoàn giới thiệu không quá 20%).

 

3. Tiêu chuẩn:

          - Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc đã hoàn tất chương trình Đại học, Cao Đẳng, chờ cấp bằng (ưu tiên các trường hợp tốt nghiệp Đại học chính quy).

- Độ tuổi không quá 24 tuổi.

            - Đủ sức khỏe.

- Yêu thích công tác Đoàn – Hội – Đội và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với phong trào trên địa bàn thành phố.

- Đã từng đảm nhận các chức vụ trong Đoàn – Hội của các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố hoặc cán bộ Đoàn – Hội – Đội của các cơ sở Đoàn.

- Cam kết chấp hành theo sự phân công và bố trí của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và tương đương sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

 

          * Ghi chú: Trên cơ sở đăng ký tham gia, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tiến hành sơ tuyển và chọn ra tối đa 30 học viên phù hợp nhất để tham gia lớp đào tạo.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

        1. Thời gian học: tối đa 10 tuần, dự kiến khai giảng vào tháng 9/2010.

 

          2. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh hoặc Trụ sở Số 05 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 01.

 

        3. Hình thức học: học tập trung, cả ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

 

          4. Nội dung chương trình học: gồm các chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, các kỹ năng nghiệp vụ công tác và đi thực tế.

 

          5. Kinh phí:

- Đối với các đối tượng cán bộ Đoàn – Hội tốt nghiệp ra trường năm 2009, 2010 tham gia dự tuyển: Thành Đoàn hỗ trợ toàn bộ kinh phí.

- Đối với các đối tượng do cơ sở Đoàn giới thiệu tham gia dự tuyển: do các cơ sở Đoàn hỗ trợ kinh phí.

- Trường Đoàn Lý Tự Trọng: hỗ trợ cơ sở vật chất và cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu.

 

            * Lưu ý: các trường hợp sau khi tốt nghiệp không tham gia công tác theo phân công thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.

 

            6. Thủ tục đăng ký:

 

            a. Hồ sơ đăng ký:

 

            * Đối với cán bộ tham gia dự tuyển:

            - 01 đơn xin tham gia khóa học (theo mẫu đính kèm).

            - 01 bản sao bằng tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng hoặc Giấy chứng nhận đã tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng (đang chờ cấp bằng).

            - 02 tấm hình 3x4, 02 bao thư có ghi rõ địa chỉ liên lạc và có dán tem.

            - 01 sơ yếu lý lịch mẫu 2C có xác nhận của cơ quan chức năng (theo mẫu đính kèm).

 

            * Đối với cấp bộ Đoàn cử cán bộ tham gia dự tuyển:

            Công văn giới thiệu cán bộ tham gia khóa học kèm theo danh sách trích ngang (theo mẫu đính kèm).

 

            b. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

           

- Địa điểm:  Ban Tổ chức Thành Đoàn, số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 01.

 

            - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 30/7/2010 đến 30/8/2010.

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 

1. Thành lập Ban Tổ chức lớp: gồm các đồng chí có tên sau

 

* Trưởng Ban:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn

 

* Phó Ban:

- Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

 

* Các thành viên:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVBCH, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn.

- Đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng – UVBCH, Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố.

- Đồng chí Lưu Phước Duy Phương – UVCBH, Phó Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố.

- Đồng chí Huỳnh Nguyễn Lộc – UVBCH, Phó Ban Công nhân lao động Thành Đoàn.

- Đồng chí Trần Xuân Bình – Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

- Đồng chí Trần Quốc Minh – Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn.

 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: chỉ đạo chung và công tác thông tin, tuyên truyền trên báo Tuổi Trẻ, báo Mực Tím.

- Đồng chí Vũ Anh Tuấn: chịu trách nhiệm xây dựng giáo trình đào tạo, chuẩn bị cơ sở vật chất và liên hệ giáo viên giảng dạy.

- Đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng: thông tin và quán triệt thông tin đến Đoàn các trường; vận động cán bộ Đoàn – Hội các trường Đại học, Cao đẳng tốt nghiệp ra trường tham gia và tổng hợp đăng ký tham gia của các đơn vị.

- Đồng chí Lưu Phước Duy Phương, đồng chí Huỳnh Nguyễn Lộc: chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt chủ trương của Ban Thường vụ Thành Đoàn đến các cơ sở thuộc đối tượng phụ trách và tổng hợp đăng ký tham gia của các đơn vị.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, đồng chí Trần Xuân Bình, đồng chí Trần Quốc Minh: là bộ phận thường trực của lớp học, chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đăng ký, công tác sơ tuyển, quản lý, phụ trách lớp, định kỳ báo cáo cho Thường trực Thành Đoàn về thái độ học tập của học viên, tham mưu việc bế giảng, cấp giấy chứng nhận và báo cáo kết quả tổ chức lớp.

 

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 14/6 đến 30/6/2010: Xây dựng kế hoạch và thông qua Thường trực Thành Đoàn.

- Từ ngày 22/7 đến ngày 30/8/2010: Triển khai kế hoạch, chiêu sinh, thẩm định và xét tuyển các hồ sơ dự tuyển.

- Từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2010: Thẩm định và phản biện chương trình đào tạo.

- Tháng 9/2010: Khai giảng khóa học.

 

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các quận (huyện) Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

 

                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

                                                   PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

                                                     (Đã ký)                                                                                 

                                                              Lê Quốc Phong


Giới Thiệu STU