Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Xây Dựng Đoàn

TB Kết quả Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội lần 2 năm học 2009 - 2010

Cập nhật 14/04/2010 - 08:28:35 AM (GMT+7)
Từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường A - Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (Số 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8) Đoàn TN - Hội SV trường đã tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội lần 2 năm học 2009 - 2010 với những kỹ năng: Quản trò, tổ chức sinh hoạt tập thể, Tổ chức hoạt động tình nguyện, lao động của người Cán bộ Đoàn, phương pháp hỗ trợ sinh viên, phương pháp tổ chức Đại hội ... Sau khi nhận bài thu hoạch của các bạn Cán bộ tham dự lớp học, Đoàn trường xin thông báo kết quả khóa học như sau:

Giới Thiệu STU