Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Xây Dựng Đoàn

Trường Đoàn Lý Tự Trọng chiêu sinh khóa mới

Cập nhật 30/03/2010 - 09:45:24 AM (GMT+7)
Trường Đoàn Lý Tự Trọng vừa ra thông báo chiêu sinh lớp trung học chinh trị Mác-Lênin và lớp trung cấp lý luận - nghiệp vụ công tác thanh niên khóa 42 (2010 - 2012). Đối tượng tham gia là cán bộ Đoàn chuyên trách Quận, Huyện Đoàn và Đoàn tương đương; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn; Bí thư, phó bí thư chi đoàn khu phố, ấp được quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn chuyên trách do quận, huyện Đoàn lựa chọn cử đi học; đoàn viên có nguyện vọng được đào tạo trở thành cán bộ Đoàn.

 

Tiêu chuẩn: Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, tuổi đời từ 18 trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

 

Các lớp học sẽ khai giảng vào tháng 5/2010 và kết thúc vào tháng 5/2012, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Hình thức học: Học tập trung suốt khóa học; từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

 

Nội dung chương trình

 

Chương trình Trung cấp lý luận và Nghiệp vụ công tác thanh niên do trường Đoàn Lý Tự Trọng đảm nhận giảng dạy và cấp bằng Trung cấp bao gồm 10 môn học (1.050 tiết), cụ thể:

1. Tâm lý thanh thiếu nhi  

2. Công tác giáo dục của Đoàn

3. Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi

4. Công tác thiếu nhi

5. Dân số - Sức khỏe - Môi trường

6. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn

7. Công tác tổ chức xây dựng Hội LHTN Việt Nam

8. Phương pháp tổ chức giáo dục

9. Phương thức hoạt động Đoàn                                                               

10. Kỹ năng hoạt động thanh niên.

 

Chương trình trung học chính trị do trường Cán bộ Thành phố phối hợp giảng dạy cấp bằng, bao gồm 14 môn học theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (1800 tiết); cụ thể:

1. Triết học Mác - Lênin.

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

4. Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

6. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

7. Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng.

8. Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

9. Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

10. Khoa học hành chính: Lý luận hành chính công, Quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực cụ thể, Nghiệp vụ kỹ thuật hành chính.

11. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại

12. Công tác dân vận và nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

13. Thành phố Hồ Chí Minh học

14. Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa.

 

Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu dự tuyển  (theo mẫu của Trường Đoàn Lý Tự Trọng)

- Quyết định cử đi học của BCH quận,huyện Đoàn hoặc Đoàn tương đương; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

- 02 bản sao (có thị thực) một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học chính trị, Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hóa.

- 04  tấm hình 3x4, có ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh.

Toàn bộ các giấy tờ trên đựng trong một phong bì. Ghi rõ họ, tên, đơn vị, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

 

Kinh phí

- Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí đào tạo.

- Chi phí cho học viên tùy theo điều kiện của địa phương, đơn vị hỗ trợ giải quyết.

 

Các Quận, Huyện Đoàn và Đoàn tương đương lập danh sách đối tượng đi học gửi về Phòng Đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, từ ngày ra thông báo đến ngày 29/4/2010. 

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng, điện thoại: 08.38963880; email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn.

 

M.Đ

 


Giới Thiệu STU