Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Gần 2000 Đoàn viên học 6 bài LLCT & 4 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

Cập nhật 22/03/2010 - 06:21:38 PM (GMT+7)
Thực hiện kế hoạch Tháng thanh niên năm 2010 cũng như hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm chào mừng 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2010). Sáng ngày 21/3/2010 Đoàn trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã khai giảng đợt học: “6 bài lý luận chính trị & 4 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh” cho các bạn Đoàn viên năm 1 của trường.

Năm nay, Đoàn trường phân bổ các khoa học theo các đợt với 12 lớp học, gần 2000 Đoàn viên tham gia, kéo dài từ ngày 21/3/2010 đến 28/3/2010, với sự tham gia hướng dẫn của các Thầy đến từ trường Cán bộ Thành phố và trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đây thật sự là một đợt học tập và sinh hoạt chính trị cao điểm của trường, tham dự lớp học các bạn thêm hiểu hơn truyền thống cách mạng của Đảng và cuộc đấu tranh anh hùng của dân tộc, hiểu hơn về tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và đó sẽ là động lực để các bạn vững tin vào Đảng, tiếp tục phấn đấu học tập và cống hiến cho công cuộc xây dựng của đất nước.

VĂN LINH


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật