Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Hỗ Trợ Thanh Niên

TB V/v Tuyển nhân viên bán thời gian - Mới

Cập nhật 02/01/2010 - 12:19:56 PM (GMT+7)
Ngày 02 tháng 01 năm 2010 Hội Sinh viên Trường nhận được TB V/v tuyển nhân viên làm việc bán thời gian của trung tâm điện máy IDEAS, tuyển các bạn sinh viên Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn làm việc bán thời gian với mức lương từ: 1.500.000 đồng/ tháng. Hội Sinh viên Trường thông báo đến các bạn sinh viên có nhu cầu làm thêm nội dugn cụ thể như sau:

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật