Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Giới Thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn!

Cập nhật 29/06/2009 - 05:57:54 PM (GMT+7)
Giới thiệu về Đoàn trường đại học Công Nghệ Sài Gòn

1. Ngày thành lập: Đoàn truờng ra đời vào năm học 1997 – 1998.   

2. Cơ sở hoạt động: Hoạt động trên cơ sở thực hiện điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và định hướng của Đoàn cấp trên cùng chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường.  

3. Chức năng: Tập hợp và giáo dục đoàn viên thanh niên toàn trường. 

4. Nhiệm vụ:“Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; vận động, động viên thanh niên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển giáo dục”. (Điều 84 chương VI -Luật giáo dục của Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  Từ khi ra đời đến nay, Đoàn trường luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tuởng, truyền thống, pháp luật vàđịnh hướng lối sống cho đoàn viên thanh niên.  

Bằng nhiều hoạt động phong phú, sinh động, bổ ích, Đoàn trường hướng tới “Sự phát triển toàn diện của Đoàn viên thanh niên”: Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ĐVTN sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện tay nghề. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên thanh niên với trọng tâm là đầu tư và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao để tạo điều kiện cho ĐVTN rèn luyện thể lực , có sức khoẻ tốt. Tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế và hoạt động tình nguyện xung kích “vì cộng đồng”, đặc biệt là hoạt động tình nguyện Mùa Hè Xanh; Thực hiện chuương trình “Vì đàn em” và các công trình thanh niên.

 Tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động phong trào. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị , tổ chức, tham gia xây dựng Đảng và chủ động trong công tác kiểm tra.

 5. Bộ máy tổ chức: Đoàn trường là Đoàn tương đương cấp quận, huyện. Trực thuộc Đoàn trường có 7 Đoàn khoa và 1chi đoàn giáo viên và uỷ ban kiểm tra.

 Trực thuộc các Đoàn khoa có 134 chi đoàn với khoảng gần 3000 đoàn viên.

  * Về nhân sự:Hiện nay BCH Đoàn trường có 19 thành viên, trong đó: 1 đồng chí là bí thư, 02 đông chí là phó bí thư,02 Đ/c là uỷ viên thưòng vụ và 14 Đ/c là uỷ viên ban chấp hành phụ trách các mảng công tác.Cụ thể như sau:

    - Đồng chí bí thư :Phạm Văn Linh Phụ trách chung và phụ trách công tác xây dựng Đoàn.

    - 02 đồng chí phó bí thư: 

     + Đồng chí Huỳnh Anh Bình: Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đối ngoại;

    + Đồng chí Nguyễn Minh Phương: Phụ trách công tác hỗ trợ ĐVTN học tập và nghiên cứu khoa học.

     - 02 đồng chí là uỷ viên thường vụ:

 + Đồng chí Võ Thị Như Thủy: Trưởng ban Phong trào, Bí thư Đoàn khoa QTKD.

    + Đồng chí Trần Diễn Anh: Chánh văn phòng Đoàn trrường – Phó Bí thư Đoàn khoa Công Nghệ Thực Phẩm.

       + 14 đồng chí uỷ viên Ban chấp hành đều đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học, cao đẳng.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật