Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

TB chuyên đề "Cơ hội nghề nghiệp với ngành ngân hàng"_Dành cho ĐH 207 và CĐ 08

Cập nhật 05/01/2011 - 04:16:22 AM (GMT+7)
Khoa QTKD có tổ chức chuyên đề "Cơ hội nghề nghiệp với ngành Ngân hàng" cho Sinh viên Hệ đại học khóa 2007 và Cao đẳng khóa 2008 lúc 8 giờ - thứ 4 (19/01/2010) tại Hội trường A. Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian tham dự buổi chuyên đề đầy đủ và đúng giờ.

Giới Thiệu STU