Thời Khoá Biểu

In

Thông báo về lịch học các môn thay thế và Lý luận chính trị cuối khóa

Cập nhật 19/04/2017 - 09:27:55 AM (GMT+7)

Sinh viên đến văn phòng Khoa để lấy thời khóa biểu các môn thay thế + lịch học Lý luận chính trị cuối khóa, nội dung ôn thi lý luận chính trị cuối khóa ( thời hạn lấy là từ 19/04/2017 đến 25/04/2017)

Thời hạn đóng tiền là từ 19/04/2017 đến 04/05/2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS