Mã Trường

Mã Trường

Ban Thanh tra

Danh sách miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2011 - 2012

Cập nhật 20/08/2012 - 06:37:34 PM (GMT+7)

Kể từ thứ hai, ngày 11/6/2012, sinh viên có tên trong danh sách được giảm học phí học kỳ 2 năm 2011-2012 đến phòng Kế hoạch-Tài chính (C109) làm thủ tục nhận tiền được giảm.

Lưu ý: Khi đến làm thủ tục, sinh viên nhớ mang theo bản chính và bản photo hóa đơn học phí học kỳ 2 năm học 2011 – 2012.

DS SV được giảm học phí thuộc diện gia đình khó khăn.

DS SV được giảm học phí thuộc diện anh em học chung trường.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật