Mã Trường

Mã Trường

Biểu mẫu

Giấy xác nhận Ngày Công tác Xã hội

Cập nhật 15/10/2014 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Giấy xác nhận Ngày Công tác Xã hội dùng cho HSSV nộp hồ sơ tổng kết số ngày Công tác Xã hội đã thực hiện hàng năm.

Lưu ý: Nếu tham gia các hoạt động Công tác Xã hội ngoài trường thì:

     + Nhà trường chỉ công nhận các hoạt động do các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội triển khai: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Người Cao tuổi Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam ...

     + Ngoài "Giấy xác nhận Ngày Công tác Xã hội", HSSV phải nộp kèm hình ảnh ghi nhận lại quá trình tham gia thực hiện nội dung trên giấy xác nhận.

     + Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có thể không công nhận "Giấy xác nhận Ngày Công tác Xã hội" nếu nhận thấy nội dung thể hiện không chính xác và không có hình ảnh nộp kèm.

Tải mẫu "Giấy xác nhận Ngày Công tác Xã hội" tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật