Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả chính thức tổng hợp ngày công tác xã hội của sinh viên các khóa đại học 2020, 2021, 2022 năm học 2022-2023

Cập nhật 22/03/2024 - 12:48:32 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả chính thức tổng hợp số ngày thực hiện Công tác xã hội năm học 2022-2023 của sinh viên sau khi bổ sung hồ sơ (Bao gồm số ngày tích lũy của các năm trước), như sau:

- Sinh viên xem kết quả tại danh sách bên dưới hoặc tại cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/Ngày CTXH

- Những hồ sơ bổ sung nhưng chưa đến thời gian tổng hợp sẽ được tổng hợp và cập nhật vào đợt tiếp theo.

- Những tập thể và cá nhân sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2022-2023 sẽ được nhận giấy khen và phần thưởng khuyến khích theo qui định khen thưởng của Nhà trường.

* DANH SÁCH CHÍNH THỨC ĐỢT TỔNG HỢP THÁNG 10/2023 (Đã bao gồm số ngày tích lũy của các năm trước):

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật