Tin tức - Sự kiện

In

Thông báo /v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt cuối đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Cập nhật 09/12/2015 - 08:01:34 AM (GMT+7)

Số thông báo: 189/TB-DSG

Ngày: 04/12/2015

Nội dung: Thông báo /v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt cuối đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Căn cứ Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ngày 10/08/2015.

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) & bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt cuối - năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên như sau:

1. Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ:

    1.1. Bảo hiểm y tế:

STT

Đối tượng đóng

Mức đóng

Thời hạn

sử dụng thẻ BHYT

1

Sinh viên năm cuối

362.500 đ

Từ 01/12/2015 đến 30/09/2016

(10 tháng)

2

Sinh viên các khóa

trừ sinh viên năm cuối

471.000 đ

Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016

(13 tháng)

    1.2. Bảo hiểm tai nạn có 2 mức: 30.000 đồng/sinh viên/năm

                                                          và  45.000 đồng/sinh viên/năm

Thời hạn sử dụng thẻ BHTN: từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 (12 tháng).

2. Phạm vi, quyền lợi BHYT:

- Phạm vi BHYT sinh viên bao gồm: chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh ngoại trú – nội trú – tai nạn giao thông.

- Quyền lợi của sinh viên khi tham gia BHYT:

     + Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định 105/2014/NĐ-CP và thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-TC.

     + Sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web: http://bhxhtphcm.gov.vn/.

     + Mức hưởng BHYT: được căn cứ theo Điều 22 của Luật BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Phạm vi, quyền lợi BHTN: Theo quy tắc bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2014-BM/BHCN ngày 16/05/2014.

4. Thời gian & địa điểm thu đợt cuối:

- Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 18/12/2015.

- Tại :    +  Phòng Hành chính - Quản trị (P. A101);

             +  Phòng Công tác Sinh viên (P. D113);

* Lưu ý: Những sinh viên đã được cấp BHYT theo qui định của Luật BHYT cần photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) gởi về Phòng HCQT trước ngày 18/12/2015.

Nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác BHYT & BHTN cho sinh viên năm học 2015 – 2016, đề nghị các khoa, phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Đối Tác